Sellel nädalal · Kalender · Klubist · Galerii
Reeglid

ÖÖKLUBI CARRIBA SISEKORRA REEGLID

1.  Ööklubisse on oodatud ainult sõbralikud ja heatujulised inimesed.

2.  Peale kella 23 on klubis lubatud viibida ainult üle 18 aasta vanustel isikutel.

3.  Ööklubisse ei ole lubatud siseneda üleriietes ning pagasiga (välja arvatud ridiküll ja randmekott).

4.  Ööklubi ei võta endale vastutust garderoobi antud riiete taskutesse ja kottidesse jäetud esemete eest,ega vastuta

järelvalveta jäetud jookide eest!

5.  Ööklubisse on keelatud kaasa võtta toiduaineid ja jooke, narkootikume, relvi ja lõhkeaineid
     ning muid turvalisust vähendavaid esemeid. CARRIBA meeskonnal on õigus eelnimetatud esemed
     külastajalt konfiskeerida ja tagastada üritusele järgneval esimesel tööpäeval. Põhjendatud kahtluse
     korral on CARRIBA meeskonnal õigus paluda riiete taskute, ridiküli või randmekoti sisu ettenäitamist.

6.   CARRIBA meeskonnal on õigus ööklubisse mitte lubada kliente
    • kelle seisund võib häirida teisi ööklubi külastajaid,
    • kelle riietus on ööklubi külastamiseks sobimatu,
    • kes keelduvad täitmast käesolevaid reegleid.

7.   Kliendid on kohustatud
    • täitma käesolevaid reegleid,
    • täitma CARRIBA meeskonna poolt antud käesolevast juhendist tulenevaid korraldusi,
    • hoidma ööklubis heatujulist atmosfääri,
    • hoiduma konfliktidest,
    • teavitama viivitamatult CARRIBA meeskonda avastatud tulekahjust, hädaolukordadest  ning vandaalitsemisest,
    • mitte rikkuma ööklubi sisustust ning inventari,
    • tasuma kaupade, teenuste ning sissepääsu eest vastavalt CARRIBA hinnakirjale.

8.    Lõhutud või kahjustatud sisustuse ning inventari seisundi taastamise maksumuse hüvitis nõutakse
       süüdlaselt välja vastavalt võlaõigusseadusele ja CARRIBA hinnakirjale.
9.    CARRIBA meeskonnal on õigus ööklubist välja juhatada külastajad, kes ei täida käesolevaid
       reegleid ja/või kelle seisund häirib kaaskülastajaid.

10. CARRIBA meeskonnal on õigus omal äranägemisel kehtestada külastajale ööklubisse sisenemise keeld.
11. Tulekahjuhäire või muu eriolukora pulul tuleb säilitada rahu, täita CARRIBA meeskonna
       korraldusi, jälgida evakuatsioonitähiseid ja väljuda viivitamatult hoonest.

12. CARRIBA meeskond võib etteteatamata muuta käesolevat eeskirja ning teha ajutisi muudatusi reeglites.

Head peotuju soovides,

Heikko Pang
Ööklubi Carriba Juhataja
 

Carriba © · Lõokese 14, Käina, 92101 Hiiumaa · Tel: +372 5341 6205 · carriba@hiiumaale.ee